Title: Use of computer simulations in geometrical modelling of road intersections

Original Title: Primjena računalnih simulacija pri geometrijskom oblikovanju cestovnih raskrižja

Authors: Šime Bezina

DOI: https://doi.org/10.5592/CO/ZT.2017.10

First page: 55 Last page: 61

Publish date: 18.9.2017 Publish date online: 18.9.2017

Abstract: An increasing use of information technology in almost all spheres of modern society and science, and thus also in the sphere of road and intersection design, has led to the development of simulation models for swept path analysis of design vehicles, which aim at showing real vehicle movement on driving surfaces as accurately as possible. Unlike traditional methods used for swept path analysis of design vehicles (graphical methods, numerical methods, physical models), the use of computer simulations in swept path analysis is simple, fast and accurate, and it enables modelling various types of design vehicles of arbitrary dimensions. The application of computer simulation of the design vehicle movement during swept path analysis conducted in the scope of road intersection design is described in this paper.

Sažetak: Sve učestalija primjena informatičke tehnologije u gotovo svim sferama suvremenog društva, pa tako i u području projektiranja cesta i raskrižja, dovela je do razvoja simulacijskih modela za provjeru provoznosti mjerodavnih vozila, kojima se nastoji što vjernije prikazati stvarno kretanje vozila po voznim površinama. Za razliku od klasičnih metoda provjere provoznosti mjerodavnih vozila (grafičke metode, numeričke metode, fizikalni modeli), provjera uvjeta provoznosti primjenom računalnih simulacija je jednostavna, precizna i brza te omogućuje modeliranje različitih tipova mjerodavnih vozila proizvoljnih dimenzija. U ovom radu opisana je primjena računalne simulacije vožnje mjerodavnih vozila u postupku ispitivanja provoznosti tijekom oblikovanja cestovnih raskrižja.