Title: Housing policy and examples of social housing in the European Union

Original Title: Stambene politike i primjeri socijalnog stanovanja u Europskoj uniji

Authors: Marinko Sladoljev

DOI: https://doi.org/10.5592/CO/ZT.2017.12

First page: 255 Last page: 263

Publish date: 18.9.2017 Publish date online: 18.9.2017

Abstract: The article briefly describes housing policies of the European Union through documents and institutions of the European Union with reference to social housing. A significant document on housing is the European Charter for Housing which defines housing as a necessary good and a fundamental social right. The Charter emphasizes the European Union’s social awareness and perseverance in the fight against discrimination and homelessness, regardless of race, nation, religion or monetary income. Quality housing is one of the conditions for the sustainable development of the European Union. An important role in achieving these goals is social housing. This is a form of housing lease in which property is owned by the state, city or municipality, but the term may also relate to the sale under special conditions in the case of housing estates whose construction is financed by the state, non-profit organizations or private investors. European countries do not have a common social housing policy, so different models are present. This article presents three models implemented in the countries of northern Europe with the tradition of social policy, strong legislation and high general prosperity.

Sažetak: Ukratko se opisuju stambene politike Europske unije na osnovi dokumenata i institucija Europske unije s osvrtom na socijalno stanovanje. Značajan dokument na temu stanovanja je Europska stambena povelja koja definira stanovanje kao nužno dobro i temeljno socijalno pravo. Europska stambena povelja naglašava socijalnu osviještenost Unije i ustrajnost u borbi protiv diskriminacije i beskućništva, bez obzira na rasu, naciju, vjeru ili novčane prihode. Kvalitetno stanovanje jedan je od uvjeta održivog razvoja Europske unije. Važnu ulogu u postizanju navedenih ciljeva ima socijalno stanovanje. To je oblik stambenog zakupa u kojem se nekretnina nalazi u vlasništvu države, grada ili općine, ali može se odnositi i na prodaju po posebnim uvjetima stanova čija je izgradnja financirana od strane države, neprofitnih organizacija ili privatnog investitora. Europske zemlje nemaju zajedničku socijalnu stambenu politiku pa su prisutni različiti modeli. U ovom radu prikazana su tri modela država iz sjeverne Europe s tradicijom socijalne politike, jakim zakonodavstvom i visokog općeg blagostanja.