Title: Application of Stimela environment on Radobolja Spring in Mostar

Original Title: Primjena Stimela okruženja na izvorištu Radobolja u Mostaru

Authors: Tatjana Džeba

DOI: https://doi.org/10.5592/CO/ZT.2017.25

First page: 97 Last page: 102

Publish date: 18.9.2017 Publish date online: 18.9.2017

Abstract: Base of water supply system for city of Mostar are springs Radobolja and Studenac. A need for environmental protection of their catchments and protection from influence of water from reservoirs is growing constantly, while maintenance, development and improvement of existing rapid filtration and disinfection system on Radobolja Spring has exceptional value. This paper gives an overview of existing models for water treatment process and discusses idea for application and development of Stimela environment on Radobolja Spring. Use of models would enable optimum efficiency and improve current experience-based management of water treatment plant. This idea would be further developed through research and result with PhD thesis.

Sažetak: Okosnicu vodoopskrbnog sustava grada Mostara čine izvorišta Radobolja i Studenac. Potreba zaštite njihovog slivnog područja i zaštite od utjecaja vode iz izgrađenih hidrotehničkih akumulacija je sve izraženija, a održavanje, razvoj i unapređenje postojećeg sustava brze filtracije i dezinfekcije na izvorištu Radobolja od izuzetnog je značenja. Stoga se ovim radom daje pregled postojećih modela procesa pripreme vode za piće i razmatra ideja za mogućnost primjene i razvoja Stimela okruženja modeliranja na izvorište Radobolja. Modeliranje bi omogućilo optimalan učinak stanice i poboljšanje do sada samo iskustvenog upravljanja stanicom. Spomenuta ideja bi se razradila kroz istraživanje i zaokružila doktorskim radom.