Title: International standards in the field of project management - Case study: Zagrebačka obala

Original Title: Međunarodni standardi za upravljanje projektima - studija slučaja projekta Zagrebačka obala

Authors: Kristijan Robert Prebanić

DOI: https://doi.org/10.5592/CO/ZT.2017.26

First page: 29 Last page: 35

Publish date: 18.9.2017 Publish date online: 18.9.2017

Abstract: This paper deals with the renowned international standards in the field of project management and possibilities of application of these standards in construction project management. The work analyzes standards ICB, PMBOK, PRINCE2 and ISO 21500. In the second part case study Zagrebačka obala is presented, which analyzes management of real construction project in Croatia. In this study practical insight in the management of construction projects through ISO 21500 concepts is made. All project management stakeholders were analyzed in the study, and insights were also given to project management processes and the project management structure. Finally, the results of this research have shown that engineering public recognizes standards and best practices, but does not yet use them in a satisfactory manner. Project leaders are recognized and appointed on major construction projects but still do not perform all the standards-prescribed functions, which has been identified as a direction in which the management of construction projects will be further developed.

Sažetak: Ovaj rad bavi se analizom istaknutih međunarodnih standarda iz područja upravljanja projektima, ali i mogućnosti primjene tih standarda u upravljanju projektima gradnje u Republici Hrvatskoj. U radu se analiziraju standardi ICB, PMBOK, PRINCE2 i ISO 21500. U drugom dijelu razrađena je studija slučaja projekta Zagrebačka obala na temelju kojih se analizira upravljanje realnim projektima gradnje u Hrvatskoj. Tom studijom slučaja pruža se praktični uvid u stanje upravljanja projektima gradnje naspram deskriptivnog standarda ISO 21500. U studiji analizirani su određeni dionici upravljanja projektima, a također je pružen i uvid u grupe procesa upravljanja projektima te upravljačku strukturu projekta. Naposljetku rezultati ovog istraživanja pokazuju da se u određenim velikim građevinskim projektima u RH prepoznaju standardi i najbolje prakse, ali da se još dovoljno ne primjenjuju. Voditelji projekta su prepoznati i imenovani na velikim građevinskim projektima, no još uvijek ne rade sve funkcije koje propisuju standardi, što je detektirano kao smjer u kojem će se upravljanje građevinskih projekata dalje razvijati.