Title: Engineering doctoral study in Irish Universities: A personal perspective

Original Title: Tehnički doktorski studij na irskim sveučilištima: osobno viđenje

Authors: Paul Cahill

DOI: https://doi.org/10.5592/CO/ZT.2017.33

First page: 283 Last page: 290

Publish date: 18.9.2017 Publish date online: 18.9.2017

Abstract: Research is increasingly becoming an international endeavour, which are driven through international communication and collaboration. It is therefore necessary to become aware of different national experiences so as to provide a unified international approach. This is particularly true for PhD study. In this regard, this paper outlines engineering doctoral studies in an Irish University. A general outline of the entry requirements is provided, along with requirements during the PhD studies. The personal experience of the author is provided. Finally, a brief overview of the PhD research conducted by the author during his PhD is provided.

Sažetak: Istraživački rad sve češće dobiva obilježje međunarodne aktivnosti, što se potiče kroz rastuću komunikaciju i suradnju na međunarodnoj razini. Zato se trebamo upoznavati s iskustvima u raznim državama kako bi se iz njih mogao izvesti objedinjeni međunarodni pristup. To naročito vrijedi za doktorske studije. S tim u vezi, u ovom se radu ukratko opisuju tehnički doktorski studiji na irskom sveučilištu. Daje se opći prikaz uvjeta za pohađanje studija, isto kao i zahtjevi koji se trebaju ispuniti u toku trajanja studija. Iskazano je i osobno iskustvo autora rada. Na kraju se daje kratak prikaz doktorskih istraživanja koje je autor proveo u toku svog doktorskog studija.