Ravninska krivulja je skup od \({\small \infty^1}\) neprekinuto povezanih točaka (jednoparametarski skup) koje leže u istoj ravnini.

Načini neprekinutog povezivanja točaka vrlo su raznovrsni, a mi ćemo se ovdje baviti isključivo onim krivuljama koje su definirane nekom algebarskom jednadžbom.