Transformacijom ravnine nazivamo svako bijektivno preslikavanje ravnine na samu sebe.

To znači da je takvim preslikavanjem svakoj točki ravnine pridružena jedna i samo jedna točka iste ravnine i obrnuto, svaka točka ravnine slika je jedne i samo jedne točke iste ravnine.