Aksonometrija je jedna od metoda nacrtne geometrije prikladna za zorni prikaz objekta. Zornost dvodimenzionalne projekcije prostornog objekta postižemo time da objekt vežemo uz prikladni pravokutni koordinatni sustav koji zajedno s objektom koso paralelno projiciramo na jednu ravninu.