Sveučilište u Zagrebu

Uvođenje računalnog 3D modeliranja
u nastavu geometrije na tehničkim fakultetima

Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu 2012.
CILJEVI PROJEKTA
SASTAVNICE I SURADNICI NA PROJEKTU
REPOZITORIJ NASTAVNOG MATERIJALA