Razvojni projekt Sveučilišta u ZagrebuGeometrija ravnine
Nastavni materijal za predavanja i auditorne vježbe koji sadrži
interaktivne datoteke izrađene u programu GeoGebra.
Proširena euklidska ravnina
Krivulje 2. stupnja - konike
Uvodno o algebarskim krivuljama
Klasifikacija konika, red i razred
Konjugirani promjeri konika
O zakrivljenosti konika
Konstrukcije krivulja 2. stupnja
Elipsa
Parabola
Hiperbola

Transformacije ravnine
Uvodno o kolineacijama
Perspektivna kolineacija
Osnovna svojstva i perspektivno kolinearna slika točke
Perspektivno kolinearna slika pravca
Nedogledni i izbježni pravci
Perspektivno kolinearna slika dužine
Perspektivno kolinearna slika mnogokuta
Perspektivno kolinearna slika kružnice
Perspektivna afinost - afinitet
Osnovna svojstva i afina slika točke
Afina slika pravca
Afina slika dužine
Afina slika mnogokuta
Afina slika kružnice
Geometrija prostora – projiciranje
Nastavni materijal za predavanja i auditorne vježbe koji sadrži
vizualizacije i animacije izrađene u programu Mathematica te
interaktivne datoteke izrađene u programima GeoGebra i PowerPoint.
Prošireni euklidski prostor
Osnovni stereometrijski odnosi
Geometrijska tijela
Mongeova metoda
Uvodno o Mongeovoj metodi
Projiciranje točke
Projiciranje pravca
Projiciranje dužine - prava veličina
Projiciranje tijela s bazom paralelnom s ravninom projekcije
Bokocrt
Projiciranje ravnine
Probodište pravca i ravnine
Okomitost
Projiciranje likova i rotacija
Projiciranje geometrijskih tijela u općem položaju.
MATERIJALI ZA AUDITORNE VJEŽBE
RJEŠENJA NEKIH ZADATAKA (crteži u Rhinu)

Aksonometrija
Kotirana projekcija
Geometrija prostora
RAČUNALNO 3D MODELIRANJE

Nastavni materijal za predavanja, auditorne vježbe i samostalno učenje.
Sadrži vizualizacije i animacije izrađene u programu Mathematica, i oko 50 petminutnih video zapisa koji omogućuju brzo i jednostavno savladavanje osnova 3D modeliranja u programu Rhinoceros.
Uvodno o programu Rhinoceros (Rhino)
Modeliranje tijela u programu Rhino
Plohe
Uvodno o plohama i tangencijalnim ravninama
Algebarske plohe
Stošci i valjci
Kvadrike – algebarske plohe 2. stupnja
(elipsoidi, hiperboloidi, paraboloidi, stošci, valjci)

Presjeci ploha ravninama
Presjeci stožaca 2. stupnja
Presjeci valjaka 2. stupnja
Presjeci sfere
Kupole
PRIMJERI RIJEŠENI U PROGRAMU RHINO
Prodori ploha
Prostorne krivulje
Prodorne krivulje stožaca, valjaka i sfera
Prodor dva stošca
Prodor stošca i valjka
Prodor dva valjka
Svodovi
Prodori sa sferom
PRIMJERI RIJEŠENI U PROGRAMU RHINO
Tereni
Horizontalna prometnica na idealnom terenu (rješenja u Rhinu)
Prometnica u nagibu na idealnom terenu (rješenja u Rhinu)
Topografska ploha (rješenja u Rhinu)
Prometnica na terenu (rješenja u Rhinu)
Sloj (rješenja u Rhinu)
Perspektiva
Nastavni materijal za predavanja i auditorne vježbe koji sadrži
Mathematica vizualizacije i interaktivne datoteke izrađene u programu GeoGebra.
Osnovna svojstva
Neke zadaće vezane uz horizontalnu ravninu
Veza između ortogonalnih projekcija i perspektive
Odabrani primjeri
Probodište pravca i ravnine
Ravnina točkom i pravcem
Projekcije pravca određenog dvjema točkama
Perspektivna slika kružnice
Elipsa kao perspektivna slika kružnice
Frontalna perspektiva
Konstrukcija perspektivne slike iz dva mjerila
Sjene
Nastavni materijal za predavanja i auditorne vježbe izrađen pomoću programa PowerPoint
Uvod
Konstrukcija sjena
Sjene kružnice i kugle
Složene sjene u aksonometriji i perspektivi
Sjene kao primjena presjeka i prodora
Diferencijalna geometrija
Nastavni materijal za predavanja i vježbe izrađen pomoću programa Mathematica.
Posteri
Platonova tijela
Polupravilni poliedri
Svodovi
Kupole
Tereni