Sfera

 • Sfera je skup točaka prostora čija je udaljenost od jedne čvrste točke S jednaka nekoj pozitivnoj konstanti r.

  Točku S nazivamo središtem sfere, a broj r njenim polumjerom ili radijusom.

 • Ravninski presjeci sfere su kružnice.

  Središte ravninskog presjeka sfere je ortogonalna projekcija njezinog središta na ravninu presjeka.

 • Ako ravnina presjeka prolazi središtem kugle, tada presječnu kružnicu nazivamo glavnom kružnicom sfere.

  Sve glavne kružnice sfere imaju isti radijus kao i sfera.

 • Sve točke sfere su regularne.

 • Tangencijalna ravnina sfere u njezinoj točki T je ravnina koja prolazi tom točkom i okomita je na spojnicu ST, tj.
  pravac ST je normala sfere u točki T.

  Kružni presjeci Tangencijalna ravnina Glavne kružnice

  desni klik na sliku za animaciju • Presječne kružnice sfere i sistema paralelnih horizontalnih ravnina nazivamo paralelama, a najdulju paralelu ekvatorom.

 • Glavne kružnice sfere koje prolaze krajnjim točkama vertikalnog dijametra sfere (polovima), nazivamo meridijanima.

  Paralele Meridijani

  Konstrukcijski zadaci

 • Probodište sfere i pravca. (PRIMJER1, PRIMJER2)
 • Tangencijalna ravnina sfere. (PRIMJER)
 • Presjek sfere i projicirajuće ravnine. (PRIMJER)