TRANSFORMACIJE RAVNINE

Uvodno o kolineacijama

Perspektivna kolineacija
Osnovna svojstva i perspektivno kolinearna slika točke
Perspektivno kolinearna slika pravca
Nedogledni i izbježni pravci
Perspektivno kolinearna slika duzine
Perspektivno kolinearna slika mnogokuta
Perspektivno kolinearna slika kruznice

Perspektivna afinost - afinitet
Osnovna svojstva i afina slika točke
Afina slika pravca
Afina slika duzine
Afina slika mnogokuta
Afina slika kružnice


3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu