Područje neizobličene slike
Veza ortogonalnih projekcija i perspektivePonovite: Mongeovo projiciranje

Neka se ravnina nacrta podudara s ravninom perspektivne slike, a ravnina tlocrta s horizontalnom ravninom.

Tada točku \(T_c\), perspektivnu sliku točke \(T\), možemo konstruirati kao drugo probodište vidnog pravca \(OT\).

Takav način konstrukcije perspektivnih slika točaka nazivamo metodom probodišta.
\( O'\) – stajalište

 • \(\Pi=\Pi_2\)
  ravnina nacrta je ravnina perspektivne slike

 • \(\mathbb H=\Pi_1\)
  ravnina tlocrta je horizontalna ravnina

 • \(z=OT\)
  vidni pravac kroz točku \(T\)

 • \(T_c=Z_2\)

 • Frontalna perspektiva objekta  Perspektiva objekta u zakrenutom položaju

  VJEŽBE: zadaci3

  Još ponešto o perspektivi

  Podjela prema vrsti plohe projekcije

  linearna perspektiva
  ploha projekcije - ravnina

  cilindrična perspektiva
  ploha projekcije - valjak
  link 1, link2
  sferna perspektiva
  ploha projekcije - sfera
  link 1, link2


 • Što znače često upotrebljavani nazivi linearna perspektiva s jednim, dva ili tri nedogleda? Link za odgovor  Graditeljski objekti koje prikazujemo u perspektivi obično se postavljaju na neku osnovnu horizontalnu ravninu \(\mathbb H \).
  Os pogleda \(g \) usmjerena je prema objektu i prema horizontalnoj ravnini \(\mathbb H \) može imati različite položaje.

  U tom smislu razlikujemo:

 • Perspektiva s horizontalnom osi pogleda

  U ovim slučajevima ravnina projekcije \(\Pi \) je vertikalna.
  Svi primjeri koje ste u okviru ovog kolegija izrađivali bili su u takvoj projekciji, a možemo reći da je to i najčešća vrsta perspektivne projekcije u graditeljstvu.


  Na slici desno prikazan je bokocrt postavke osnovnih elemenata za perspektivu s horizontalnom osi pogleda.

 • Ptičja perspektiva (perspektiva s nagnutom osi pogleda)

  Pri ovoj je projekciji visina očišta znatno veća od visine objekta koji se prikazuje.
  Os pogleda je usmjerena prema objektu, ali nije vertikalna već je nagnuta prema horizontalnoj ravnini.
  Ravnina projekcije okomita je na os pogleda te je stoga i ona nagnuta prema osnovnoj horizontalnoj ravnini.

 • Žablja perspektiva (perspektiva s nagnutom osi pogleda)

  Visina očišta znatno je manja od visine objekta koji se prikazuje.
  Os pogleda i ravnina slike nagnute su prema objektu.

  ptičja perspektiva

  žablja perspektiva • Balonska i stropna perspektiva (perspektiva s vertikalnom osi pogleda)

  U ovim je perspektivama ravnina projekcije horizontalna, a očište se nalazi na vertikali iznad objekta u slučaju balonske, odnosno unutar objekta u slučaju stropne perspektive.

  balonska perspektiva

  stropna perspektiva  ZADATAK: Za svaku od sljedećih slika ustanovite kojem tipu perspektive pripada. (SLIKE)  izradila Sonja Gorjanc - PERSPEKTIVA (predavanja)