MONGEOVA METODA

1. Uvod

2. Projiciranje točke

3. Projiciranje pravca

4. Projiciranje dužine - prava veličina

5. Geometrijska tijela

6. Projiciranje tijela s bazom paralelnom s ravninom projekcije

7. Bokocrt

8. Projiciranje ravnine

9. Probodište pravca i ravnine

10. Okomitost

11. Projiciranje likova i rotacijaAUDITORNE VJEŽBERIJEŠENI ZADACI (crteži u Rhinu)3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu