Monge zadaci.html

Ortogonalno projiciranje - zadaci

I. Osnovni položajno - metrički zadaci

Položajne zadaće ispituju položaje među osnovnim elementima stereometrije; odnose između točaka, pravaca i ravnina. Pritom se koriste izvjesne relacije i operacije s osnovnim stereometrijskim objektima poput; spajanja, siječenja te incidencije.

Metričke zadaće rješavaju probleme poput određivanja duljine dužine, ili određivanje prave veličine nekog kuta, ili određivanje prave veličine nekog ravninskog lika...

Općenito, pri rješavanju zadataka koristimo različite postupke poput;
 • stranocrta
  • transformacija ponovnog projiciranja objekta koja se sastoji u uvođenju nove ravnine pojekcija te konstrukcije nove projekcije na toj ravnini. Ova nova ravnina može se odabrati okomito na jednu od postojećih ravnina slika, ali se može odabrati i po volji, odnosno, kako to najbolje odgovara postavljenom problemu.
 • prevaljivanje ravnine oko traga (rotacija i antirotacija)
  • služi za određivanje prave veličine ravninskih likova i za izvođenje konstrukcija u njihovoj ravnini.
 • okretanja ili rotacije
  • rotacijom prostornih elemenata oko neke osi mogu se oni dovesti u povoljniji položaj (paralelno ili okomito s nekom od ravnina projiciranja).
 1. Sjecište dvaju pravaca

 2. Presječnica dviju ravnina

 3. Probodište pravca

  1. Probodište ravnine pravcem

  2. Probodište ravninskog lika pravcem (bez tragova ravine)

 4. Transverzala dvaju pravaca

 5. Okomitost
Nikolina Kovačević - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu