DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA - sadržaj

I    UVOD

    1    Osnovni pojmovi vektorske algebre
    2    Neki važniji pojmovi vektorske analize

II    PROSTORNE KRIVULJE

    3     Pojam krivulje. Zadavanje krivulje
    4    Frenetov trobrid
    5    Fleksija i torzija

III    PLOHE

    6     Definicija plohe. Jednadžba plohe
    7    Tangencijalna ravnina i normala plohe
    8    Prva diferencijalna forma plohe
    9    Druga diferencijalna forma plohe
    
10    Gaussova i srednja zakrivljenost plohe
    
11    Eulerov poučak. Dupinova indikatrisa
    
12    Geodetske krivulje; Derivacione formule
    
13    Geodetske krivulje; Gaussov i Bonnetov teorem
    
14    Geodetske krivulje
    15    Preslikavanja ploha

Literatura

Spikey Created with Wolfram Mathematica 7.0