Odabrani primjeri iz perspektive

U geometriji pod pojmom perspektiva razumijevamo konstrukcijski postupak zasnovan na osobinama centralnog projiciranja, ali i rezultat tog postupka-vjerodostojan crtež, najčešće neke graditeljske tvorevine u fazi njezina promišljanja i projektiranja. Perspektiva je najčešći izbor metode projiciranja inženjera u arhitektonskoj praksi. Područje perspektive je sadržajno obuhvaćeno u udžbeniku Vilka Ničea ''Deskriptivna geometrija'' (drugi svezak) te od novije literature u udžbeniku autorica Kurilj, Sudeta , Šimić ''Perspektiva''. Ovdje se pokazuje nekoliko primjera teorijskog dijela:
1. Probodište pravca i ravnine
2. Ravnina točkom i pravcem
3. Projekcije pravca određenog dvjema točkama
4. Perspektivna slika kružnice
5. Elipsa kao perspektivna slika kružnice
6. Frontalna perspektiva
7. Konstrukcija perspektivne slike iz dva mjerila