Parabola

Parabola je skup točaka u ravnini koje je su jednako udaljene od jednog fiksnog pravca i jedne fiksne točke te ravnine.

F - fiksna točka: žarište ili fokus parabole

r - fiksni pravac:ravnalica ili direktrisa parabole

A - tjeme parabole

d(r,F)=p - poluparametar parabole

r1, r2 - radijvektori točke T
PARABOLA - OMOTALJKA


Helena Halas - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu, Created with GeoGebra