Zadaci riješeni u programu Rhinoceros

Zadatak 1:
Konstruirajte prodornu krivulju rotacijskih valjaka \(\Phi\)[os MN, M(5,4,0), N(5,4,10), r=3] i \(\Psi\)[os PQ, P(0,4,5), Q(12,4,5), r=3].Primjeri: SVOD 1, SVOD 2


Zadatak 2
Konstruirajte prodornu krivulju rotacijskog stošca \(\Phi\) [osnovica u \(\Pi_1\), os SV, S(5,6,0), V(5,6,7), r = 3.5] i rotacijskog valjka
\(\Psi\) [os, MN, M(1,8.5,2.5), N(9,4.5,2.5), r=2].Zadatak 3
Konstruirajte prodornu krivulju rotacijskog stošca \(\Phi\)[osnovica u \(\Pi_1\), os SV, S(0,0,0), V(0,0,12), r=6] i
sfere \(\Psi\)[središte O(-1,0,5), polumjer sfere odredite tako da plohe imaju zajedničku dirnu ravninu s desne strane].
Istaknite dvostruku točku prodorne krivulje.
 • Konstruirajte tangentu prodorne krivulje u njezinoj točki koja leži na donjoj prednjoj strani krivulje
  i na izvodnici stošca s nožištem u točki (2,-,-).
 • Prodornu krivulju ortogonalno projicirajte na vertikalnu ravninu koja prolazi točkama (-14,6,0) i (-7,13,0), na ravninu \(\Gamma (\infty,13,\infty)\)
  te na horizontalnu ravninu koja se nalazi na visini z=-5.
  Zadatak 4
  Konstruirajte prodornu krivulju rotacijskog stošca \(\Phi\)[osnovica u \(\Pi_1\), os SV, S(6,6,0), V(6,6,9), r=5] i rotacijskog valjka
  \(\Psi\)[osnovica u \(\Pi_2\), os MN, M(7,0,4), N(7,12,4)].
  Polumjer osnovice valjka odredite tako da plohe s lijeve strane imaju zajedničku dirnu ravninu.
 • Konstruirajte tri ravninske krivulje koje su projekcije dobivene prodorne krivulje na koordinatne ravnine.  Zadatak 5
  Konstruirajte prodornu krivulju rotacijskog stošca \(\Phi\)[osnovica u \(\Pi_1\), os SV, S(7,5,0), V(7,5,9), r=5] i sfere \(\Psi\)[O(5,5,4), r=4].
 • Konstruirajte tri ravninske krivulje koje su projekcije konstruirane prodorne krivulje na koordinatne ravnine.
  Ema Jurkin i Sonja Gorjanc - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu