HDGK - HRVATSKO DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH KONSTRUKTORA / CROATIAN SOCIETY OF STRUCTURAL ENGINEERS (SCSE)

IZDANJA HDGK

38.

Betonske konstrukcije - Sanacije
Sveučilišni priručnik
Suizdavač: SECON HDGK
ISBN
Format: B5, tvrdi uvez
14 poglavlja

Jezik: hrvatski

 

37.

Razvitak Zagreba
Zbornik radova konferencije
Suizdavač: SECON HDGK
ISBN 978-953-95428-5-4
Format: A4, meki uvez
11 poglavlja, 678 stranica, 87 radova autora + CD

Jezik: hrvatski36.

Betonske konstrukcije - Građenje
Sveučilišni priručnik
Suizdavač: SECON HDGK
ISBN 953-169-142-8
Format: B5, tvrdi uvez
10 poglavlja, 792 stranica, 177 tablica, 258 slika, 49 referencija citirane i korištene literature

Jezik: hrvatski


35.

Zidane konstrukcije 1 - Priručnik
Sveučilišni priručnik
Suizdavač: SECON HDGK
ISBN 978-953-169-157-6
Format: B5, tvrdi uvez
9 poglavlja, 728 stranica, 177 tablica, 258 slika, 49 referencija citirane i korištene literature

Jezik: hrvatski


34.

Concrete Structures - Stimulators of Development
fib Symposium Dubrovnik 2007
Dubrovnik, Hrvatska, 20.-23. svibanj 2007.
Izdavač: SECON HDGK
ISBN 978-953-95428-3-0
Format: B5, tvrdi uvez
6 poglavlja, 982 stranice, 120 članaka, 188 tablica, 804 slike, 726 referencija citirane i korištene literature
Jezik: engleski


U svibnju 2007. u Dubrovniku održan je fib simpozij na kojem su sudjelovali mnogi domaći i svjetski stručnjaci čiji su radovi objavljeni u zborniku radova. Ovaj zbornik radova podijeljen je na šest poglavlja, a sadrži 120 članaka na 982 stranice sa 188 tablica i 804 slike. U prvom, uvodnom poglavlju dan je pregled hrvatskih dostignuća u konstruiranju betonskih konstrukcija, prednosti i dostignuća kod naknadno napetih konstrukcija, ponašanje betonskih stupova u ranoj fazi, te izvještaj o napreku prelaska na nove propise. Drugo poglavlje obuhvaća problematiku projektiranja, oblikovanja i konstruiranja betonskih konstrukcija. U trećem poglavlju prikazana je problematika primjene betonskih konstrukcija kod industrijskih objekata. Četvrtim poglavljem je obuhvaćena primjena novih materijala. Peto poglavlje obrađuje napredna ispitivanja betonskih konstrukcija, dok je u šestom poglavlju prikazana problematika gospodarenja i održavanja suvremenih betonskih konstrukcija.


33.

Betonske konstrukcije - Riješeni primjeri
Sveučilišni priručnik
Suizdavač: SECON HDGK
ISBN 953-169-142-8
Format: B5, tvrdi uvez
9 poglavlja, 984 stranica, 177 tablica, 258 slika, 49 referencija citirane i korištene literature

Jezik: hrvatski


Kao nastavak nedavno objavljenog udžbenika ˝Betonske konstrukcije – Priručnik˝ izdali smo Sveučilišni priručnik ˝Betonske konstrukcije – Riješeni primjeri˝ koji dalje prati temu novog Tehničkih propisa za betonske konstrukcije.


U novom priručniku su razrađeni primjeri proračuna konkretnih građevina i njihovih dijelova, koji bi trebali biti pomagalo stručnjacima i studentima kako bi lakše savladali novosti u dosadašnjoj praksi. Primjeri u ovom priručniku obuhvaćaju neke tipove standardih građevina sa analizama opterećenja za naše okolnosti, te je prikazan slijed proračuna u skladu s važećim hrvatskim propisima.

Priručnik sadrži devet poglavlja na 984 stranice, s 258 slika i 177 tablica. Po poglavljima su prikazane teme građevinskog projekta, djelovanja na konstrukcije, proračuni konstrukcijskih elemenata, obiteljske kuće, stropne konstrukcije, industrijske predgotovljene hale, mosta te proračun konstrukcija u izvanrednim okolnostima.


32.

Croatian National Report
The Second fib Congresss
Naples, Italy, 5.-8. lipnja 2006.
"Concrete structures in Croatia 2002 - 2006"
Suizdavač: SECON HDGK
ISBN 953-6175-25-8
Format: B5, meki uvez
5 poglavlja, 192 stranice, 177 slika, 13 tablica, 35 referencija citirane i korištene literature
Jezik: engleski

U knjizi je dan pregled impresivnih i izazovnih konstrukcija izgrađenim od betona u Hrvatskoj u periodu od 2002. do 2006. godine.

Knjiga sadrži pet poglavlja, a u prvom se predstavljaju dostignuća u istraživanju i inovaciji kroz projektiranje i analizu konstrukcije te stanje područja održavanja i upravljanja građevinama. Drugo poglavlje daje prikaz razvoja cestovne mreže u Hrvatskoj, dok treće ističe mostograditeljske domete kroz analizu značajnih izgrađenih mostova, mostova u fazi projektiranja-građenja te rekonstrukcije i obnove postojećih mostova. Četvrtim poglavljem obuhvaćeni su tuneli. Dan je primjer dva najdulja tunela Male Kapele i Svetog Roka, i naposlijetku su u petom poglavlju predstavljene najznačajnije zgrade i industrijski objekti u danom razdoblju u Hrvatskoj. Ova knjiga na jednostavan i pregledan način daje pregled suvremenih betonskih konstrukcija u Hrvatskoj.

31.

Bridges
Cavtat, 21. - 24. svibnja 2006.
Izdavač: SECON HDGK
ISBN 953-95428-0-4
Format: B5, tvrdi uvez
5 poglavlja, 1206 stranica, 1120 slika, 145 tablica, 788 referencija citirane i korištene literature, 138 referata
Jezik: engleski


U znanstvenoj knjizi "Bridges" kroz 138 referata dan je prikaz stanja suvremene mostogradnje u svijetu. Knjiga je podjeljena u pet poglavlja. U prvom, uvodnom poglavlju dan je pregled hrvatskih dostignuća u mostogradnji. Slijedi pregled suvremene kineske mostogradnje i prilog o Mesinskom mostu koji treba povezati Italiju i Siciliju.

U drugom poglavlju je kroz 30 referata na 268 stranica prikazano projektiranje mostova s osvrtom na estetiku, nove koncepte i inovativno projektiranje mostova. Treće poglavlje obrađuje probleme proračuna, posebice djelovanja i seizmičkog proračuna na 202 stranice i 24 referata. Četvrtim poglavljem obuhvaćeno je područje primjene suvremenih materijala te metoda i tehnologija građenja kroz 33 referata na 223 stranice. U petom poglavlju obrađuje se problematika gospodarenja mostovima, praćenjem stanja, dijagnostikom, održavanjem i sanacijom mostova u 47 referata na 404 stranice.

Ovo sveobuhvatno djelo iz područja mostova postati će neizostavni dio knjižnice svakog projektanta i mostograditelja.

30.

Betonske konstrukcije - Priručnik
Sveučilišni udžbenik
Suizdavač: SECON HDGK
ISBN 953-169-126-6
Format: B5, tvrdi uvez
9 poglavlja, 1000 stranica, 310 tablica, 271 slika, 94 referencija citirane i korištene literature
Jezik: hrvatski


Redoviti profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te pročelnik Katedre za mostove, prof.dr.sc. Jure Radić nastavlja svoj bogati nastavnički, znanstveni i stručni rad pisanjem ove značajne knjige - Sveučilišnog udžbenika, ovaj put u suradnji sa suradnicima.

Kroz devet opširnih poglavlja na 1000 stranica, s 310 tablica i 271 slikom i grafički i tehnički vrlo sadržajnih crteža, autori obrazlažu problematiku projektiranja i konstruiranja suvremenih betonskih konstrukcija.

Sveučilišni priručnik Betonske konstrukcije priređen je s namjerom da pomogne čitateljima koji ulaze u područje konstruiranja, proračunavanja, građenja ili održavanja ovih konstrukcija prema načelima Tehnickog propisa za betonske konstrukcije (NN101/05), primjena kojeg pocinje 1. srpnja 2006. godine. Mnoge novosti koje taj propis donosi u odnosu na do sada vežeci, zastarjeli pravilnik, obimne su i vrlo složene. Temelje se na bitno drukcijem osnovnom pristupu konstruiranju i gradenju kakav je vec zaživio u tehnickom zakonodavstvu zemalja Europske unije.

Autori su stoga detaljno razradili sva podrucja koja su sadržaj toga propisa, nastojeci ih pretociti u prakticne upute za svakodnevnu primjenu, ilustrirajuci to i poveznicom s dosadašnjim nacinom rada.

29.

Treće savjetovanje Hrvatska normizacija i srodne djelatnosti
Tehničko usklađivanje na putu prema Europskoj uniji
Plitvička jezera, 17.-19. studenog 2005.
Izdavač: SECON HDGK
ISBN 953-6175-23-1
Format: B5, tvrdi uvez
366 stranica, 87 slika, 65 tablica, 251 referencija citirane i korištene literature, 41 referat
Jezik: hrvatski

Na putu Hrvatske prema Europskoj uniji potrebno je odraditi veliki posao svekolikog tehničkog usklađivanja. Ovo je treće savjetovanje s istom temom na kojem se stručnjacima nastoji približiti aktualne europske dosege. Široka problematika normizacije i srodnih djelatnosti (mjeriteljstvo, ocjena sukladnosti, akreditacija, nadzor nad tržištem) razmatrana je u više inženjerskih područja. Kroz radove u zborniku ovog savjetovanja predstavljene su sljedeće teme: europski integracijski procesi, sigurnost i slobodno kretanje roba, prilagodba tehničkog zakonodavstva, nadzor nad tržištem u uvjetima slobodne trgovine, izobrazba u procesu prilagodbe europskim zahtjevima, uloga normizacije u procesu tehničkog usklađivanja, kako se pripremiti za primjenu novih norma, značenje mjeriteljske infrastrukture za kvalitetu proizvoda, osposobljenost ispitinih i mjeriteljskih laboratorija za opstanak u tržišnim uvjetima i certifikacijske organizacije.

28.

Kongres Prvi hrvatski dani betona
Cavtat, 13.-15. listopada 2005.
Izdavač: SECON HDGK
ISBN 953-6175-24-X
Format: B5, tvrdi uvez
Priručnik i 12 referata, 979 stranica
Jezik: hrvatski
Mnoge europske zemlje redovito priređuju dane betona radi okupljanja i edukacije svojih stručnjaka, radi rasprava i analiza mogućnosti spoznaja i primjena suvremenih dosega u betonskim konstrukcijama. Kroz sedam opširnih poglavlja na 972 stranice autori obrazlažu problematiku projektiranja i konstruiranja suvremenih betonskih konstrukcija. Osim priručnika u zborniku radova je objavljen i integralan tekst Tehničkog propisa za betonske konstrukcije kao i referate koje su o ovoj temi pripremili različiti autori.

27.

Prvi sabor hrvatskih mostograditelja
Brijunski otoci, 30. lipnja - 2. srpnja 2005.
Izdavač: SECON HDGK
ISBN 953-6175-22-3
Format: B5, tvrdi uvez
908 stranica, 827 slika, 56 tablica, 431 referencija citirane i korištene literature, 103 referata
Jezik: hrvatski


Mostovi su doista osobite građevine. Dominiraju u prostoru, povezuju obale, urastaju u krajolik. Njihova je gradnja uvijek složen i mukotrpan posao, ali istodobno važan i zapažen događaj. Dojmljivi su, redovit su sadržaj razglednica. Ponekad su neizostavni dio vizure, kao da oduvijek postoje zajedno s rijekom, prisojima i planinom u pozadini. Zadnjih se godina u Hrvatskoj jako puno gradi. Malo je zemalja koje su u odnosu na svoju veličinu tako opsežnu autocestovnu mrežu podizale tijekom proteklog desetljeća uz istovremeni razvoj cestovne mreže državnih, županijskih i lokalnih prometnica. Reljefne i zemljopisne okolnosti kod tog su uvjetovale i gradnju brojnih mostova. Najveći među njima uglavnom su uspješna ostvarenja. Tu se nije robovalo uniformnosti pa su i mostovi raznoliki. Od vrlo lijepe ovješene strukture dubrovačkog mosta, preko betonskih lukova Maslenice i Skradina do gredne strukture na Mirni napravljen je sklop lijepih mostova s kojima možemo biti ponosni. Čak je i u obnovi u ratu srušenih mostova poput Jasenovca ili metalnog mosta kod Maslenice postignut konstrukcijski i oblikovni napredak. Zbornik radova prvog sabora hrvatskih mostograditelja kroz 103 referata daje detaljan pregled ostvarenja u Hrvatskoj i neka ostvarenja iz nama susjednih zemalja. U uvodnom referatu dan je i pregled strukturalnih i oblikovnih dosega suvremenog mostarstva u svijetu i kod nas. Ovakvo djelo omogućuje inženjerima da iz dosadašnjih ostvarenja i iz svjetskih iskustava izvuku pouke za još bolja ostvarenja u budućnosti.

26.

Durability and maintenance of concrete structures
Dubrovnik, 21. - 23. listopada 2004.
Izdavač: SECON HDGK
ISBN 953-6175-21-5
Format: B5, tvrdi uvez
6 poglavlja, 710 stranica, 543 slike, 131 tablica, 588 referencija citirane i korištene literature 86 referata
Jezik: engleski


Problematika trajnosti i održavanja betonskih konstrukcija detaljno je prikazana kroz 86 referata domaćih i svjetskih stručnjaka iz tog područja. Knjiga je podjeljena u šest poglavlja. U prvom, uvodnom poglavlju dan je pregled hrvatskih dostignuća u konstruiranju slijede analiza i preduvjeti trajnog materijala kao put prema trajnosti konstrukcija, pojašnjena je i važnost proračuna vijeka trajanja konstrukcija te mogućnosti betona visokih čvrstoća. U drugom poglavlju je kroz 10 referata prikazano planiranje i koncepti trajnih konstrukcija. Treće poglavlje obrađuje probleme projektiranja i proračuna kroz 30 referata. Četvrtim poglavljem obuhvaćeno je područje primjene suvremenih materijala te metoda i tehnologija građenja u postizanju veće trajnosti kroz 17 referata. U petom poglavlju obrađuje se problematika održavanja kroz 11 referata i u šestom poglavlju rekonstrukcija i procjene troškova u 14 referata. Ovo djelo iz područja trajnosti konstrukcija omogućuje detaljan uvid u suvremenu problematiku trajnoti i održavanja betonskih konstrukcija.

25.

Drugo savjetovanje Hrvatska normizacija i srodne djelatnosti
Tehničko uskladivanje na putu prema Europskoj uniji
Brijunski otoci, 17. - 19. lipnja 2004.
Izdavač: HDGK
ISBN 953-6175-20-7
542 stranice, 123 slike, 87 tablica, 316 referencija citirane i korištene literature 67 referata
Jezik: hrvatski


U procesu prilagođavanja zahtjevima Europske unije Republika Hrvatska mora uskladiti veliki broj propisa i uspostaviti tehničku infrastrukturu (sustav normizacije, mjeriteljstva, ovlašćivanja, ocjene sukladnosti) da bi se uklonile zapreke u trgovini i osiguralo kretanje roba i usluga. Ovo je drugo savjetovanje s istom temom na kojem se stručnjacima nastoji približiti aktualne europske dosege. Ovim savjetovanjem potaknuta je stručna rasprava i razmjena iskustava hrvatskih inženjera i drugih stručnjaka kako bi se cjelovito tehničko usklađivanje provelo brzo i kvalitetno. Kroz radove u zborniku ovog savjetovanja predstavljene su sljedeće teme: europski integracijski procesi, sigurnost i slobodno kretanje roba, prilagodba tehničkog zakonodavstva, nadzor nad tržištem u uvjetima slobodne trgovine, izobrazba u procesu prilagodbe europskim zahtjevima, uloga normizacije u procesu tehničkog usklađivanja, kako se pripremiti za primjenu novih norma, značenje mjeriteljske infrastrukture za kvalitetu proizvoda, osposobljenost ispitinih i mjeriteljskih laboratorija za opstanak u tržišnim uvjetima i certifikacijske organizacije.

24.

Savjetovanje: Prometna povezanost Dubrovačko-neretvanske županije
Dubrovnik, 25.-26. ožujka 2004.
Suizdavač: HDGK
ISBN 953-6175-20-7
178 stranica, 174 slike, 13 tablica, 144 referencija citirane i korištene literature, 23 referata
Jezik: hrvatski


Ovim savjetovanjem potaknuta je stručna rasprava na temu razvitka cestovne mreže Hrvatske s posebnim naglaskom na prometnu povezanost dubrovačko-neretvanske županije. Zaključak skupa je da bi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji trebala izgraditi jedna četverotračna cesta visoke razine služnosti koja bi uz prijelaz mostom na Pelješac sva prolazila teritorijem Republike Hrvatske. Prometnica treba tako biti projektirana da zadovolji sve potrebe toga kraja, uključujući i bolju povezanost Pelješca i otoka. No, ona nipošto ne bi trebala biti europska tranzitna cesta. Ovo je toliko vrijedan, a istodobno uzak prostor da, kao uostalom i drugi dijelovi hrvatskog priobalja ne bi trebao biti opterećen europskim tranzitom, teškim kamionima i svime što uz to ide. Tu Jadransko-jonsku cestu kao i na čitavom potezu od Rupa do Neretve treba voditi iza priobalnih planina.

23.

Zlatni sabor HDGK 1953.-2003.
Zagreb, 20. - 21. studenoga 2003.
Izdavač: HDGK
ISBN 953-6175-18-5
558 stranica, 514 slike, 21 tablica, 473 referencija citirane i korištene literature, 59 referata
Jezik: hrvatskiZlatni jubilej Hrvatskog društva građevinskih konstruktora obilježen je ovim skupom. Proteklo je točno pedeset godina od kad je u Zagrebu prof.dr. Kruno Tonković s grupom suradnika priredio I kongres građevinskih konstruktora. Taj je skup bio zamišljen i održan 6. prosinca 1953. godine kao prvo i središnje okupljanje građevinskih konstruktora čitave ondašnje države. Nedvojbeno je da je i prije tog događaja djelatnost građevinskih konstruktora u Hrvatskoj bila zapažena. Pripadnici naše struke, u ranijim stoljećima - i znanjem i usmjerenošću i položajem u okrilju jedinstvenog posla graditelja - a po svojim djelima, cjelinom opusa ili u nekom segmentu, bili su doista ono što danas smatramo konstruktorima. Zlatni jubilej prigoda je da iskažemo počast našim dičnim prethodnicima, osobito onima kojih više nema među nama, te da na vrijednoj baštinjenoj tradiciji, na dobrim temeljima nastavimo postizati slične ili još bolje rezultate u budućnosti. Ovaj Zbornik sadrži prikaze nekih od postignuća hrvatskih građevinskih konstruktora u proteklom polustoljetnom razdoblju. Zajedno sa svim objavljenim Zbornicima iz proteklih dvadesetak godina čini jednu cjelinu koja jasno svjedoči o naporima i uspjesima u našoj djelatnosti.

22.

Nove tehnologije u hrvatskom graditeljstvu
Brijunski otoci, 26.-28. lipnja 2003.
Izdavač: HDGK
ISBN 953-6175-17-7
426 stranica, 282 slike, 47 tablica, 358 referencija citirane i korištene literature, 45 referata
Jezik: hrvatskiOvo savjetovanje dalo je pregled postignuća, mogućnosti i planova hrvatskih graditeljskih tvrtki i konstruktora koji u njima rade. Na ovom skupu dana je mogućnost izravnim sudionicima građenja da pokažu svoja ostvarenja uz zadržanu uobičajenu razinu nazočnosti znanstvenika i projektanata. U okviru savjetovanja dan je prikaz konkretnih aktualnih ostvarenja hrvatskih graditelja u više područja graditeljstva, tehnologija i postupaka građenja, upravljanja gradnjom, planiranja i upravljanja procesima, inovacija u područjima gradiva, njihovoj proizvodnji, transportu i ugradbi te organizacije nadzora i kontrole kvalitete.

21.

Savjetovanje Hrvatska normizacija i srodne djelatnosti
Tehničko usklađivanje na putu prema Europskoj uniji
Cavtat, 10. - 12. travnja 2003.
Izdavač: HDGK
ISBN 953-6175-16-9
759 stranica, 154 slika, 69 tablica, 438 referencija citirane i korištene literature, 92 referata
Jezik: hrvatski


Hrvatski inženjerski savez, jedinstvena i drevna udruga hrvatskih inženjera, koja okuplja više desetaka tisuća članova u tridesetak posebnih stručnih društava ili saveza, 2003. godine obilježava 125. obljetnicu svog postojanja. Odlukom Upravnog odbora saveza to će obilježavanje biti i svečano i radno - kroz brojna okupljanja inženjera te znanstvene i stručne rasprave i savjetovanja. Prvi od tih skupova priređuje se u suradnji s Državnim zavodom za normizaciju i mjeriteljstvo, a posvećen je jednoj od najaktualnijih inženjerskih i gospodarskih tema u Hrvatskoj danas. Na putu hrvatske prema Europskoj uniji potrebno je odraditi posao svekolikog tehničkog usklađivanja u skladu s obvezama preuzetim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske s Europskom unijom. Ovim skupom organizatori su pokušali taj proces približiti stručnoj javnosti. Predstavljen je veliki broj tema iz raznih inženjerskih područja. Na skupu je naglašen značaj interdisciplinarnog, međustrukovnog pristupa na tom polju i odlučnost da hrvatski inženjerski savez, nastavljajući svoju povijesnu usmjeridbu, bude inicijator i organizator potrebnih aktivnosti na polju tehničke pripreme za ulazak Hrvatske u Europsku uniju.

20.

Znanstveno stručno savjetovanje
Objekti na autocestama
Plitvička jezera, 14.-16. studenoga 2002.
Izdavač: HDGK
ISBN 953-6175-15-0
254 stranica, 195 slika, 33 tablica, 181 referencija citirane i korištene literature, 31 referat
Jezik: hrvatski


19.

Interdisciplinarno znanstveno stručni simpozij
Graditeljstvo i okoliš
Brijunski otoci, 4.-6. srpnja 2002.
Izdavač: HDGK
ISBN 953-6175-14-2
49 referata, 368 stranica
18.

Peti opći sabor HDGK
Brijunski otoci, 26.-28. travnja 2001.
Izdavač: HDGK
ISBN 953-6175-13-4
99 referata, 718 stranica

17.

Savjetovanje: Cestovne veze Dalmacija - Zagreb
Plitvička jezera, 26.-27. listopada 2000.
Izdavač: HDGK
ISBN 953-6175-12-6
26 referata, 176 stranica

16.

Četvrti opći sabor HDGK
Brijunski otoci, 11.-13. lipnja 1998.
Izdavač: HDGK
ISBN 953-6175-11-8
75 referata, 584 stranica

15.

Četvrti kongres DHGK:
Zamah graditeljstva - temelj razvitka Hrvatske
Cavtat, 23.-25. svibnja 1996.
Izdavač: DHGK
ISBN 953-6175-09-6
79 referata, 656 stranica
14.

Savjetovanje o građenju čelikom
Zagreb, 16.-17. studenog 1995.
Izdavač: DHGK
ISBN 953-6175-07-X
34 referata, 444 stranice

13.

Simpozij: Suvremeni postupci izvedbe
Brijunski otoci, 19.-21. lipnja 1995.
Izdavac: DHGK
ISBN 953-6175-06-1
106 priloga, 494 stranice

12.

Treći radni sabor: Graditelji u obnovi Hrvatske
Brijunski otoci, 13.-15. listopada 1994.
Izdavač: DHGK
ISBN 953-6175-04-5
78 referata, 644 stranice

11.

Drugi radni sabor: Graditelji u obnovi Hrvatske
Brijunski otoci, 13.-15. listopada 1993.
Izdavač: DHGK
ISBN 953-6175-02-9
76 referata, 542 stranice

10.

Radni sabor: Graditelji u obnovi Hrvatske
Brijunski otoci, 25.-27. lipnja 1992.
Izdavac: DHGK
Dva sveska, 122 referata
Svezak I: 60 referata, 408 stranica
Svezak II: 62 referata, 437 stranica

9.

Forum: Kompjutor u obnovi Hrvatske
Zagreb, 13.-15. svibnja 1992.
Izdavac: DGKH
50 referata8.

Prvi znanstveni kolokvij: Mostovi
Brijunski otoci, 20.-22. lipnja 1991.
Izdavač: DGKH
42 referata7.

Treći kongres DGKH: Budućnost Hrvatske - graditeljski izazov
Brijunski otoci, 29.-31. listopada 1990.
Izdavač: DGKH
58 referata, 512 stranica6.

Simpozij: Prometni i konstruktorski aspekti Jadranske autoceste
Dubrovnik, 13.-15. rujna 1989.
Izdavač: DGKH
57 referata, 492 stranice

5.

Simpozij: Specijalni inženjerski objekti
Brijunski otoci, svibanj 1988.
Izdavač: DGKH
Tri sveska s 84 referata
Svezak I: 29 referata, 324 stranice
Svezak II: 23 referata, 228 stranice
Svezak III: 22 referata, 186 stranice4.

Simpozij: Suvremene građevinske konstrukcije
Brijunski otoci, listopad, 1987.
Izdavač: DGKH
"Drvene konstrukcije danas", 20 referata, 500 stranica
"Suvremene konstrukcije od prednapetog betona" - skripta

3.

Drugi kongres DGKH
Split, 6.-8. studenog 1986.
Izdavač: DGKH
Zbornik radova 1, 18 referata, 207 stranica
Zbornik radova 2, 38 referata, 290 stranica

2.

Simpozij: Trajnost konstrukcija
Brijunski otoci, 6.-9. rujna 1985.
Izdavač: DGKH
55 referata, 401 stranica1.

Prvi kongres DGKH
Plitvička jezera, 18.-19. listopada 1984.
Izdavač: DGKH
Svezak I, 26 referata, 225 stranica
Svezak II, 38 referata, 284 stranice