Vizualizacije Gaussove i srednje zakrivljenosti ploha

Definicije

paketi

definicije funkcija Gaussove i srednje zakrivljenosti

definicije grafičkih prikaza

definicije grafičkih prikaza s potpisom

Primjeri

ALGEBARSKE PLOHE 2. REDA

ALGEBARSKE PLOHE 3. REDA

ALGEBARSKE PLOHE 4. REDA

PARAMETRIZACIJE POMOĆU TRIGONOMETRIJSKIH I HIPERBOLNIH FUNKCIJA


Created by Mathematica  (May 4, 2004)