OKVIRNI PROGRAM
POZVANI PREDAVAČI
VAŽNI DATUMI
KOTIZACIJA
SMJEŠTAJ
MJESTO ODRŽAVANJA
ORGANIZACIJSKI ODBOR
PRIJAVA
KONTAKT
hdgg@hdgg.hr

Organizator: Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku HDGG

Suorganizatori:
Državna geodetska uprava Republike Hrvatske
Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Zaklada Sveučilišta u Rijeci
Sponsors:
METAL PRODUCT d.o.o.
NAVIGARE ADRIA d.o.o.
SAND d.o.o.

Teme: geometrija, grafika, geometrijsko obrazovanje