Organizator zahvaljuje prof. Glaeseru za fotografije s kolokvija.


15. znanstveno-stručni kolokvij za
geometriju i grafiku

TUHELJSKE TOPLICE, 4.-8. rujna 2011.

Organizator:
Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku
HDGG

TEME:
geometrija, grafika, geometrijsko obrazovanje

PROGRAM
POZVANI PREDAVAČI
SUDIONICI
SAŽETCI
SMJEŠTAJ
KOTIZACIJA
KONTAKT
hdgg@hdgg.hr

Organizacijski odbor:
Maja Andrić, Sonja Gorjanc, Ema Jurkin (predsjednica), Mirela Katić-Žlepalo,
Nikolina Kovačević, Vlasta Szirovicza, Nikoleta Sudeta, Marija Šimić