14. znanstveno-stručni kolokvij za
geometriju i grafiku

VELIKA (Park prirode Papuk), 6.-10. rujna 2009.

Organizator:
Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku
HDGG

TEME:
geometrija, grafika, obrazovanje

PROGRAM
POZVANI PREDAVAČI
SUDIONICI
SAŽECI
SMJEŠTAJ
KOTIZACIJA
KONTAKT
hdgg@hdgg.hr

Organizacijski odbor:
Maja Andrić, Ivanka Babić, Sonja Gorjanc, Ema Jurkin (predsjednica), Katica Jurasić,
Mirela Katić-Žlepalo, Nikolina Kovačević, Vlasta Szirovicza, Nikoleta Sudeta, Marija Šimić