Title: Reducing stray current effect on track structure

Original Title: Smanjivanje djelovanja lutajućih struja na kolosiječne konstrukcije

Authors: Katarina Vranešić, Stjepan Lakušić

DOI: https://doi.org/10.5592/CO/ZT.2017.23/a>

First page: 47 Last page: 54

Publish date: 18.9.2017 Publish date online: 18.9.2017

Abstract: Stray current corrosion is familiar since 19th century and development of first electrified railway lines. In railways, tracks are used as return conductor for current to the substation. In places where tracks and fastening insulation isn’t good enough, part of current leaks to the ground and becomes stray current. The consequences of stray currents are manifested by the corrosion of the rails and rail fastenings If the stray current corrosion isn’t notice on time, degradation and fracture of the rails and fastening will occur. The most effective way to reduce stray current is limiting current leakage at the source, which can be achieved by various methods, including better tracks and fastening insulation, closely-spaced substations, ensuring a low-resistance path for current returning to the substation, stray current collection system etc. Of all these methods, the best results are obtained by insulating the rail and fastenings. Different types of rail fastenings are in use today. Changing their insulation properties stray current can be significantly reduced. In reducing stray current at the source, Zagreb 21 CTT – a new tram track fastening system developed at Faculty of Civil Engineering in Zagreb shows very good results.

Sažetak: Korozija nastala djelovanjem lutajućih struja poznata je još od 19. stoljeća i razvoja prvih elektrificiranih željezničkih linija kod kojih se tračnice koriste kao povratni vod struje do elektrovučnih podstanica. Na mjestima oslabljene izolacije tračnice i njenog pričvrsnog pribora dio te struje istječe u tlo, beton ili drugi medij u kojemu se kolosijek nalazi i postaje lutajuća struja. Posljedice lutajućih struja manifestiraju se korozijom tračnice i pričvrsnog pribora, što može rezultirati lomovima na mjestima pričvršćenja ako se korozija ne uoči na vrijeme. Najučinkovitiji način sprječavanja lutajućih struja je djelovanje na izvoru struje, što je postignuto različitim metodama poput bolje izolacije tračnice i pričvrsnog pribora, manjim razmakom između elektrovučnih podstanica, osiguravanjem puta manjeg otpora za povrat struje, sustavima za prikupljanje lutajućih struja i sl. Od svih tih metoda najbolje učinke pokazuje bolja izolacija tračnice i pričvrsnog pribora. Danas su u upotrebi različite vrste pričvršćenja kod kojih se poboljšanjem izolacijskih svojstava dolazi do znatnog smanjenja istjecanja struje. U prikazu načina smanjenja lutajućih struja veoma dobre rezultate pokazuje i novi sustav pričvršćenja razvijen na Građevinskom fakultetu u Zagrebu – Zagreb 21 CTT.