GRAĐEVINSKI FAKULTET - SMOTR@
19.11.- 21.11. 2020.


POSTANI INŽENJER/-KA GRAĐEVINARSTVANajvažniji podaci za buduće studenteOpćenito o fakultetuStudenti Građevinskog fakulteta u pregledu oštećenih zgrada nakon potresaUkratko za buduće studente

         


Brošura Građevinskog fakultetaO FAKULTETU


Građevinski fakultet Sveučilista u Zagrebu je najstariji građevinski fakultet u Hrvatskoj. Prvi studenti diplomirali su davne 1923. godine, a 2019. godine obilježili smo 100-tu obljetnicu obrazovanja u području građevinarstva.

Građevinski fakultet ustrojen je u osam zavoda (geotehnika, hidrotehnika, konstrukcije, matematika, materijali, organizacija i ekonomika građenja, prometnice, tehnička mehanika) i jednoj samostalnoj katedri (zgradarstvo). Nastavni, znanstveni i stručni rad odvija se u suvremeno opremljenim predavaonicama i učionicama, kabinetima, laboratorijima, kompjutorskim učionicama i knjižnici.

Građevinski fakultet provodi sveučilišno obrazovanje na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini u svim granama građevinarstva, kontinuirano unapređuje visoko obrazovanje, znanstveno-istraživačku djelatnost i cjeloživotno obrazovanje te aktivno sudjeluje u razvoju struke i primjeni novih tehnologija.


UPIS


Predložena upisna kvota preddiplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu u ak. god. 2021./2022. je 240 redovitih studenata od kojih je 235 redovitih studenata hrvatskih državljana i državljana EU i 5 redovitih studenata stranih državljana.


Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski sveučilisni studij građevinarstva na Građevinskom fakultetu sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

A. Na temelju uspjeha u srednjoj skoli:
do 400 bodova


B. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
• Hrvatski jezik: do 50 bodova
• Matematika (viša razina): do 450 bodova
• Fizika*: do 100 bodova
    * Nije uvjet za upis na studij, ali donosi bodove ako je predmet položen na državnoj maturi

C. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća IZRAVAN UPIS (1000 bodova) za jedno od sljedećih postignuća:
Sudjelovanje na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika i Fizika te osvojeno prvo do treće mjesto na državnim natjecanjima u RH iz discipline graditeljske tehnologije

Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova.


STUDIJI


PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

Trogodišnji preddiplomski sveučilisni studij građevinarstva usmjeren je na stjecanje stručnih znanja neophodnih onima koji će se nakon preddiplomskog studija zaposliti te znanstvenih temelja struke potrebnih onima koji će nastaviti svoje obrazovanje na diplomskom sveučilišnom studiju.
Završetak studija donosi 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka / sveučilisni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinarstva.
Prvostupnici su osposobljeni za projektiranje manje složenih konstrukcija i za vođenje manjih građevinskih zahvata, a kao suradnici mogu sudjelovati u projektiranju, izvođenju i nadziranju većih građevinskih zahvata. Mogu se zaposliti u tvrtkama koje se bave projektiranjem, gradnjom, nadzorom i održavanjem objekata visokogradnje te geotehničkih, hidrotehničkih i prometnih građevina u ustanovama državne i lokalne uprave i drugdje.
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

Dvogodišnji diplomski sveučilišni studij građevinarstva namijenjen je onima koji su završili preddiplomski sveučilisni studij građevinarstva, a žele proširiti znanja u granama geotehnike, hidrotehnike, konstrukcija, materijala, organizacije građenja, prometnica ili teorije i modeliranja konstrukcija. Upisati se, uz polaganje razlikovnih predmeta, mogu i oni koji su završili preddiplomski sveučilisni studij iz srodnih tehničkih znanosti.
Nakon završetka studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistra inženjerka / magistar inženjer građevinarstva.
Magistri inženjeri osposobljeni su za obavljanje visoko stručnih poslova u rješavanju složenih inženjerskih problema, za vođenje timova, za razvojna i znanstvena istraživanja u izabranoj grani građevinastva i za daljnje stručno ili znanstveno usavršavanje. Obrazovanje mogu nastaviti na poslijediplomskim doktorskim ili specijalističkim studijima. Zaposliti se mogu u tvrtkama koje se bave projektiranjem, gradnjom, nadzorom i održavanjem građevina, u visokoškolskim ustanovama, ustanovama državne i lokalne uprave i drugdje.


       
Programe preddiplomskog i diplomskog studija akreditirala je inozemna agencija ASIIN i dodijelila im certifikat EUR-ACE Label, što prvostupnicima olakšava upis i na većinu diplomskih studija građevinarstva u Europi, a prvostupnicima i magistrima inženjerima građevinarstva zapošljavanje u zemljama Europske unije.Od ožujka 2020. g. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu započeo je s provedbom projekta „Stručna praksa na Građevinskom fakultetu – GRASP“, financiranim iz Europskog socijalnog fonda. Glavni cilj projekta GRASP je olakšati studentima prijelaz između fakulteta i prvog zaposlenja i pružiti im vještine koje će im pomoći u razvoju karijere. GRASP studentima nudi stručnu praksu kod poslodavaca iz različitih grana industrije u trajanju od 20 radnih dana, tijekom kojih se studenti imaju priliku upoznati s radom u struci, usvojiti neke nove stručne vještine, naučiti se poslovnoj komunikaciji, timskom radu, prezentacijskim vještinama i povezati se s kolegama, što za neke znači i nastaviti suradnju s poslodavcem i nakon završetka stručne prakse. Osim stručne prakse, GRASP studentima nudi čitav niz aktivnosti koje se provode u organizaciji Centra karijera , koji priprema studente za konkurentan nastup na tržištu rada. Studenti se imaju priliku usavršavati u polju mekih vještina i upoznavati s praktičnim alatima u traženju posla (Linkedin, pisanje životopisa i molbi za posao, priprema za razgovor za posao i sl.). Digitalne vještine, koje su dio ključnih kompetencija na tržištu rada, studenti razvijaju kroz Vježbaonicu za razvoj digitalnih vještina , koja je opremljena s 40 novih računala na kojima studenti usvajaju rad u suvremenim računalnim programskim paketima u različitim granama građevinarstva. Nastavno na dosadašnju uspješnu praksu provođenja Dana karijera na Građevinskom fakultetu, GRASP donosi i organizaciju sajma poslova GRADify, na kojem će se poslodavci i studenti povezati kroz prezentacije tvrtki i kratke intervjue za stručnu praksu, a Case-study natjecanje iGRA događaj je na kojem će GF ostvariti suradnju s civilnim društvom u svrhu promoviranje održivog razvoja, jednakih mogućnosti i zaštite okoliša u graditeljstvu.


ZAVODILOKACIJA


KONTAKT

Dodatne informacije oko upisa:

STUDENTSKA REFERADA
T +385 1 4639 216
T +385 1 4639 431
E referada@grad.hr