Web-udžbenik za predmete Deskriptivna geometrija i Perspektiva na Građevinskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu

Sonja Gorjanc, Ema Jurkin,
Iva Kodrnja, Helena Koncul

DESKRIPTIVNA GEOMETRIJA