Ploha je skup od \(\small \infty^2 \) neprekinuto povezanih točaka proširenog euklidskog prostora.

Postoji beskonačno mnogo krivulja (ravninskih i prostornih) koje leže na plohi \(\small\Phi\). Nazivamo ih krivuljama ili linijama plohe \(\small\Phi\). Svaka točka takve krivulje ujedno je i točka plohe.

Za tangentu neke krivulje na plohi s diralištem u točki \(\small T\) kažemo da je i tangenta plohe s diralištem u točki \(\small T\).

Slika 307