Skup od \(\small \infty^1\) neprekinuto povezanih točaka prostora koje ne leže u jednoj ravnini nazivamo prostornom krivuljom. Ima mnogo različitih vrsta takvih krivulja (primjerice, putanje različitih gibanja), ali mi ćemo se u okviru našeg nastavnog predmeta baviti isključivo algebarskim prostornim krivuljama koje nastaju kao presjeci dviju algebarskih ploha. Nazivat ćemo ih prodorima ili prodornim krivuljama tih ploha.