next up previous contents index
Next: Dvostruki integral Up: MATEMATIKA II Previous: Ekstremi funkcija više varijabli   Contents   Index

Višestruki integrali

Salih Suljagic
2000-03-11