next up previous contents index
Next: Contents   Contents   Index

MATEMATIKA II

Salih Suljagić


Date: March 11, 2000

Ovaj tekst predstavlja predavanja iz kolegija Matematika 2, koja držim na prvoj godini studija Građevinskog fakulteta u Zagrebu. On je namijenjen studentima koji pohađaju nastavu tog predmeta, da bi svoje bilješke mogli dopuniti i eventualno korigirati.

Tekst sadrži osam poglavlja. Sedam predstavlja sadržaj Matematike 2, a u osmom su dodani neki dijelovi Matematike 1 radi lakšeg snalaženja. Materijal je podijeljen tako da u pravilu svaki naslov unutar poglavlja predstavlja jedno dvosatno predavanje. Svaki takav naslov prate dvije točke koje nisu predmet predavanja, već služe studentu za lakše savladavanje materije. To su pitanja i riješeni zadaci. Izbor riješenih zadataka ni u kojem smislu nije potpun. Na kraju teksta je dan popis literature i indeks pojmova. Da se olakša razumijevanje, dano je mnogo primjera i slika. Tekst je rađen s namjerom da se stavi na Internet, i da se koristi pomoću računala. U tu svrhu snabdjeven je s mnoštvom linkova, koji omogućuju trenutno prebacivanje s jednog dijela teksta na drugi. Pojmovi u tekstu, koji u trenutku nisu jasni, mogu se potražiti u indeksu i odmah razjasniti. Prilikom printanja te pogodnosti se gube.

Originalni tekst je pisan u DPS (Document Preparation System) LATEX koji je tehnički vrlo pogodan za pisanje matematičkog teksta. Slike su rađene pomoću kompjuterskog softwarea Mathematica. Da bi se napravio web site korišten je prevodilac latex2html. U tom dijelu mi je vrlo veliku i nesebičnu pomoć pružio kolega Vladimir Benić. Naravno, u ovakvom poslu greške su neminovne. Zahvaljujem Katarini Volarić asistentici Pedagoškog fakulteta u Rijeci, te Deanu Čizmaru studentu Građevinskog fakulteta u Zagrebu na korisnim primjedbama i uočenim greškama u prvom izdanju. Koristim priliku zamoliti svakoga tko uoči grešku, propust, ili ima pitanje ili komentar u vezi s ovim tekstom da mi se javi emailom na adresu suljagic@master.grad.hr ili na neki drugi način. Posebno se to odnosi na slušaoce kolegija. Zbog njih je ovaj site napravljen, i s njihovom pomoći bi sljedeće verzije mogle biti bolje.

Salih Suljagić
Zagreb, ožujak 2000.
next up previous contents index
Next: Contents   Contents   Index
Salih Suljagic
2000-03-11