Bibliografija

[1]   V. Devid, Riješeni zadaci iz više matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1972.

[2]   M. Ilijašević, Ž. Pauše, Riješeni primjeri i zadaci iz vjerojatnosti i statistike, Zagreb-poduzeće za grafičku djelatnost, Samobor, 1990.

[3]   E. Kreyszig, Advanced engineering mathematics, John Wiley & sons, Inc., New York Chichester Brisbane Toronto Singapore, 1993.

[4]   V. M. Milošević, Teorijska statistika, Naučna knjiga, Beograd, 1990.

[5]   B. Ostle, Statistics in research, The Iowa tate University Press, 1963.

[6]   Ž. Pauše, Vjerojatnost-informacija-stohastički procesi, Školska knjiga, Zagreb, 1988.

[7]   Ž. Pauše, Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

[8]   N. Sarapa, Vjerojatnost, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

[9]   M. R. Spiegel, Shaum’s outline of Theory and problems of Probability and statistics, McGRAW-Hill Book Company, New York St. Louis San Francisco Toronto Sydney, 1990.

[10]   D. Veljan, Kombinatorika s teorijom grafova, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

[11]   S. V. Vukadinović, Elementi teorije verovatnoće i matematičke statistike, Privredni pregled, Beograd, 1988.