Dio III
Matematička statistika

11 MATEMATIČKA STATISTIKA
 11.1 DESKRIPTIVNA STATISTIKA
12 TEORIJA PROCJENA
 12.1 TOČKASTE PROCJENE
 12.2 REGRESIJSKA ANALIZA
 12.3 ML-PROCJENITELJI
 12.4 Ponovimo
13 INTERVAL POVJERENJA ZA OČEKIVANJE
 13.1 n →∞
 13.2 NORMALNA σ2 POZNATO
 13.3 NORMALNA σ2 NEPOZNATO
 13.4 VJEROJATNOST BINOMNE
 13.5 Ponovimo
14 INTERVAL POVJERENJA ZA VARIJANCU
 14.1 μ POZNATO
 14.2 μ NEPOZNATO
 14.3 Ponovimo
15 TESTIRANJE HIPOTEZA
 15.1 ZA VJEROJATNOST
 15.2 ZA OČEKIVANJE n > 30
 15.3 ZA OČEKIVANJE normalne
 15.4 ZA VARIJANCU
 15.5 Ponovimo
Bibliografija