Organizator zahvaljuje prof. Glaeseru za fotografije s kolokvija.


17. znanstveno-stručni kolokvij za
geometriju i grafiku

RASTOKE, 4. - 8. rujna 2013.

Organizator:
Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku
HDGG

TEME:
geometrija, grafika, geometrijsko obrazovanje

SPONZORI

PROGRAM
POZVANI PREDAVAČI
SUDIONICI
VAŽNI DATUMI
SAŽETCI
SMJEŠTAJ
KOTIZACIJA
OBRAZAC ZA PRIJAVU
KONTAKT
hdgg@hdgg.hr

Organizacijski odbor:
Maja Andrić, Jelena Beban-Brkić, Sonja Gorjanc, Ema Jurkin, Mirela Katić Žlepalo,
Nikolina Kovačević, Vlasta Szirovicza, Nikoleta Sudeta, Marija Šimić Horvath (predsjednica)