PROGRAM
POZVANI PREDAVAČI
SUDIONICI
SAŽETCI
VAŽNI DATUMI
KOTIZACIJA
SMJEŠTAJ
ORGANIZACIJSKI ODBOR
PRIJAVA
KONTAKT
hdgg@hdgg.hrOrganizator: Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku HDGG

Teme: geometrija, grafika, geometrijsko obrazovanje

SPONZORI