Tim

Soba D410
tel: +385 1 4639 118
email: marijana.serdar@grad.unizg.hr

Marijana Serdar, dr.sc.
docentica

Marijana je diplomirala na Sveučilištu u Zagrebu, provela dio doktorskog istraživanja na Sveučilištu u Kaliforniji, Berkeley, SAD, u grupi profesora Monteira, a postdoktorsko istraživanje na CEA, Saclay, u laboratoriju LECBA. Voditeljica je grupe LATOM na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Soba SD 216
tel: +385 1 3780 125
email: matea.flegar@grad.unizg.hr

Matea Flegar
doktorandica, projekt ACT

Matea je dvostruka magistra, iz područja građevinskih materijala na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska i iz znanosti o građevinarstvu na Tehničkom sveučilištu u Beču, Austrija. Njezin glavni fokus istraživanja je na naprednim metodama ispitivanja formulacija novih vrsta cementa s manjim utjecajem na okoliš. Glavni opseg njezinog rada je razviti sustave koji se mogu primijeniti u svakodnevnim građevinskim projektima.

Soba SD 216
tel: +385 1 3780 125
email: kiran.ram@grad.unizg.hr

Kiran Ram Porikam Poil
doktorand, projekt ACT

Kiran Ram završio je magisterij na Nacionalnom tehnološkom institutu Karnataka u Indiji 2017. godine s temom Trajnost betona na bazi letećeg pepela. Razvit će beton visokih performansi koristeći cement s niskim udjelom CO2. Pogotovo beton koji se može oduprijeti napadima visokog klorida i kiselinama.

Soba SD 209
tel: +385 1 3780 126
email: antonino.runci@grad.unizg.hr

Antonino Runci
doktorand, projekt DuRSAAM

Antonino je magistrirao geologiju i tehničku geologiju na Sveučilištu u Padovi (Italija) u rujnu 2018. godine, gdje se usredotočio na jednodijelna alkalno aktivirana veziva troske iz visoke peći: sustave na bazi silikata i na aluminatima. Njegovo je glavno područje istraživanja korozijsko ponašanje čelika u alkalno aktiviranim materijalima, kao i svojstva matrice koja utječu na to ponašanje (poput difuzije i vezivanja klorida).

Soba SD 209
tel: +385 1 3780 126
email: olivera.bukvic@grad.unizg.hr

Olivera Bukvić
doktorandica, projekt DuRSAAM

Olivera je istraživačica s interesom za istraživačka područja Građevinski materijali, Tehnologija betona, Procjena i popravak konstrukcija i Sigurnost od požara. Olivera je prethodno radila kao asistentica i istraživačica na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Odsjek za građevinarstvo i geodeziju, Katedra za građevinske materijale, procjenu i sanaciju konstrukcija.

Soba SD 210
tel: +385 1 3780 127
email: ivana.vladic.kancir@grad.unizg.hr

Ivana Vladić Kancir
doktorandica, projekt ABC

Ivana je magistrirala iz područja građevinskih materijala na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, o trajnosti alkalno aktiviranih materijala. Glavno joj je područje istraživanja razvoj različitih veziva na temelju regionalno dostupnih materijala (nusproizvodi i prirodni materijali).

email: marko@termoterra.hr

Marko Rukavina
doktorand, Termoterra d.o.o., industrijska suradnja

Marko je diplomirao primijenjenu kemiju, usmjerenje specifični materijali i napredne tehnologije, na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu. Bio je uključen u 2 istraživačka projekta: razvoj 3D printanih (FFF tehnologijom) milireaktora te razvoj samoorganizirajućih TiO2 NT dekoriranih s FeOOH i Fe2O3. Danas je zaposlen u Termoterra d.o.o. (industrija keramike) gdje razvija nova anorganska polimerna veziva bazirana na glinama koje sadrže značajan udio Fe minerala.

Soba: SD 215
tel: +385 1 3780 129
email: alma.dina.basic@grad.unizg.hr

Alma-Dina Bašić
doktorandica, projekt ECO₂Flex

Alma-Dina magistrirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, područje građevinskih materijala, na temu Veziva na bazi kalcinirane gline u betonima široke primjene. Njezin rad “Razvoj održivih veziva na bazi lokalno dostupnih materijala” nagrađen je Rektorovom nagradom za 2019./2020. godinu. Glavno područje njenog istraživanja je procjena trajnosti kalcij aluminatnog cementa s inovativnim klinkerom i lokalno dostupnim materijalima (nusproizvodi industrije).

Soba: SD 215
tel: +385 1 3780 129
email: josipa.skocibusic.pejic@grad.unizg.hr

Josipa Skočibušić Pejić
doktorandica, projekt ECO₂Flex

Josipa je magistra inženjerka kemijskog inženjerstva, a diplomu je stekla na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je Rektorove nagrade i koautorica znanstvenog članka “Povećanje brzine oslobađanja lurasidon-hidroklorida iz raspadljivih tableta za usta primjenom liofilizacije“. Trenutno je zaposlena na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje interesa joj je reaktivnost i mikrostruktura veziva na bazi kalcijevog aluminata sa značajnim udjelom alternativnih mineralnih dodataka.

Soba: D 410
tel: +385 1 4639 118
email: ana.besker@grad.unizg.hr

Ana Bešker
stručna suradnica, projekt ECO₂Flex

Ana Bešker je magistra sociologije s certifikatom za provedbu projektne administracije i pisanje projektnih prijava za bespovratna sredstava. Njezino radno iskustvo temelji se na koordinaciji administracije i projektnih aktivnosti u sektoru civilnog društva te savjetovanju za projekte financirane sredstvima EU.