Umrežavanje za obuku doktoranata o trajnim, pouzdanim i održivim konstrukcijama s alkalno aktiviranim materijalima – DuRSAAM

Projekt financira: Europska komisija
U okviru Poziva: ETN DuRSAAM – H2020-MSCA-ITN-2018-813596
Trajanje projekta: studeni 2018. – listopad 2022
http://www.dursaam.ugent.be/

DuRSAAM je suradnički okvir za obrazovanje doktoranada kako bi postali stručnjaci sa znanjem o betonu s inovativnim alkalno-aktiviranim materijalom (alkali-activated material AAM), kao ključnoj tehnologiji koja omogućava održiv i otporno izgrađen okoliš. Konzorcij okuplja 7 akademskih i 15 neakademskih partnera koji se ističu u znanstvenom razvoju i eksploataciji betona AAM, unapređujući dizajn, modeliranje i praksu ovog područja. Projekt je potaknut današnjom zabrinutošću korisnika i inženjera da je trajnost i održivost betona AAM još uvijek nedovoljno kvantificirana, a cilj mu je pružanje AAM tehnologije za obnovu konstrukcija kako bi se udovoljilo rastućim zahtjevima za obnavljanjem, koja će se razvijati paralelno s AAM za nove betonske konstrukcije.

U projektu DuRSAAM, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu vodi “Radni paket 3” o trajnosti, uporabnom vijeku i održivosti. Istraživač i istraživačica u ranoj fazi zaposleni su na fakultetu u okviru projekta DuRSAAM: Antonino Runci s naglaskom na nagrizanje klorida i koroziju čelika u AAM i Olivera Bukvić s naglaskom na kombinirano djelovanje na okoliš. Uz to, dva istraživača bit će upućena Građevinskom fakultetu u Zagrebu – Zhiyuan Xu iz TU Delft, Nizozemska, koji se fokusira na prometna svojstva u AAM-u, i Richard Caron iz KIT-a, Njemačka, čiji rad proučava skupljanje AAM-a.