PRIMIJENJENA MATEMATIKA

line2

NASTAVNI PLAN I PROGRAM                          IZVEDBENI PLAN                     O ISPITU

line2

PREDAVANJA:       skripta (pdf)                                     skripta (web)

I. dio    Funkcije kompleksne varijable   

II. dio   Fourierove transformacije             

III. dio Odabrana poglavlja numeričke matematike  (seminari-studentski radovi) 

           

line2

line2

Zadaci i Teorijska pitanj1 (priprema za kolokvij)                     1. Kolokvij –kompleksana analiza            (2011.) (1. Kol. 2012)

Zadaci i Teorijska pitanj2 (priprema za kolokvij)                     2. Kolokvij-Fourierove transformacije (2011.)            (2. Kol. 2012)

Teme za seminare (prijedlog-podnaslova)

line2

line2

ARHIVA:

REZULTATI 2012/2013 

REZULTATI 2011/2012

REZULTATI 2010/2011

REZULTATI 2009/2010

REZULTATI 2008/2009

REZULTATI 2007/2008

REZULTATI 2006/2007

Teme za seminare 2006/2007

Vera Culjak / home page