ALTERNATIVNA VEZIVA ZA BETON (ABC): Razumijevanje mikrostrukture za predviđanje trajnosti

Agencija za financiranje: Hrvatska zaklada za znanost
Oznaka projekta: Istraživački projekt UIP-05-2017-4767
Trajanje projekta: travanj 2019. – ožujak 2024

Alternativna veziva za beton (Alternative binders for concrete ABC) predstavljaju novu generaciju građevinskih materijala, temeljenih na industrijskom otpadu i nusproizvodnim materijalima, koji su održiva i ekonomska alternativa standardnom portlandskom cementu. Da bi se postigao visok udio ili potpuna zamjena cementa, od presudne je važnosti korištenje temeljnijih pristupa istraživanju alternativnih veziva, što omogućuje razumijevanje na nekoliko ljestvica (nano-mikro-makro). Istodobno, kako bi se osigurala njihova primjena u praksi, potrebno je upotrijebiti napredne analitičke alate i pouzdane modele uporabnog vijeka kako bi se odgovorilo na pitanja dugotrajnosti ABC-a u agresivnim okruženjima.

Hipoteze ABC projekta

Postoje perspektivne i korisne sirovine za ABC-ove dostupne u dovoljnim količinama kao otpad ili neiskorišteni nusproizvodi u neposrednoj blizini.

Deponij zgure
Deponij letećeg pepela
Deponij gline

Korištenjem analitičkih metoda i temeljnijeg pristupa moguće je upotrijebiti njihov potencijal i pretvoriti ih iz otpada u vrijedne sirovine za razvoj ABC-a.

Uzorak pepela
Usporedba distribucije veličine čestica dva uzorka pepela

Napredni analitički alati i pouzdani modeli uporabnog vijeka mogu pružiti odgovore na pitanja dugotrajnosti ABC-a, a sve u svrhu predviđanja njihovog vijeka trajanja i izdržljivosti u agresivnom okruženju.

Termogravimetrijska analiza karboniziranog veziva s niskom pH vrijednošću
Krčki most (mjesto izloženosti materijala utjecajima iz okoliša)