Napredni cementni materijali s niskim udjelom CO₂ – ACT

Projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost i Švicarska nacionalna zaklada za znanost
U okviru Poziva: Švicarsko-hrvatski program suradnje
Trajanje projekta: travanj 2019. – ožujak 2022

Projekt ACT suradnja je profesorice Karen Scrivener iz Laboratorija za građevinske materijale na EPFL-u, Švicarska, i docentice Marijane Serdar s Odjela za materijale Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Projekt ima za cilj optimizaciju formulacije cementa i betona temeljenih na djelomičnoj zamjeni CO2 klinkera lokalno dostupnim materijalima s deponija i nusproizvodima kao dopunskim cementnim materijalima. Time nastaje dvostruka korist smanjenjem emisije CO2 i korištenjem materijala koji bi se inače odlagali na odlagališta.

Glavnu aktivnost na projektu provode 2 doktoranda – Matea Flegar i Kiran Ram Porikam Poil, sa sjedištem u Hrvatskoj i s docenticom Serdar kao mentoricom. Studenti doktorskih studija ACT-a provode oko trećine projekta u Švicarskoj, na EPFL-u, učeći o mikrostrukturnoj analizi cementnih materijala i primjenjujući metode grupe profesorice Scrivener na svoje materijale.

Dva doktorska projekta usredotočena su na dva različita aspekta naprednog održivog betona. Matea Flegar proučava kako postići minimalni utjecaj na okoliš kroz proizvodnju betona: čvrstoća u rasponu od 20-40 MPa te bez posebnih zahtjeva za trajnošću, na primjer za stambenu izgradnju (mali zahtjevi – tržište široke primjene). Kiran Ram promatra beton visokih uporabnih svojstava za infrastrukturu koja je izložena agresivnom okruženju, poput maritimnog okoliša (visoki zahtjevi – usko tržište primjene).