Klimakomora za karbonatizaciju

Standardne betonske konstrukcijske komponente imaju vijek trajanja od najmanje 50 godina. Klimatska komora s kontrolom CO2 koristi se kako bi se utvrdilo koje karakteristike beton mora imati da bi se karbonizacija svela na najmanju moguću mjeru.