Izotermalni kalorimetar TAM Air

TAM Air je termostat na bazi zraka, koji koristi hladnjak za odvođenje topline od uzorka i učinkovito minimiziranje utjecaja vanjske temperature. Visoka točnost i stabilnost termostata čini kalorimetar pogodnim za mjerenje protoka topline tijekom duljih vremenskih razdoblja, npr. tjedni.

Izotermna kalorimetrija učinkovit je alat za proučavanje stupnjeva povezanih s hidratacijom cementnih pasta ili mortova pri konstantnoj temperaturi. Kalorimetar kontinuirano mjeri i prikazuje protok topline povezan s reakcijama hidratacije koje se odvijaju u cementnoj pasti nakon miješanja.

Primjer upotrebe: Toplinski protok i toplina hidratacije cementne paste primijenjene u tunelu – za potrebe primjene nove vrste cementa na gradilištu, zahtijevao se podatak o ukupnoj oslobođenoj toplini hidratacije

Hidratacija cementa je egzotermna reakcija koja se odvija u nekoliko faza, vidljiva na krivulji kalorimetrije:

  1. Brzi početni procesi
  2. Indukcijsko razdoblje
  3. Razdoblje ubrzanja
  4. Razdoblje kašnjenja
  5. Dugotrajne reakcije

Slika 1 prikazuje tijek reakcije u prvih 50 sati. Razdoblje ubrzanja karakterizira glavni “peak” u kalorimetrijskoj krivulji, koji se uglavnom pripisuje silikatnoj reakciji, tj. stvaranju C-S-H gela i kalcijevog hidroksida (Ca(OH)2). Može se primijetiti još jedan nešto manji vrh, oko 16 sati nakon početka reakcije. Ovaj vrh ukazuje na otapanje aluminata (C3A) i naknadno stvaranje etringita.