Uređaj za automatsko ispitivanje vremena vezivanja

Uređaj za automatsko ispitivanje vremena vezivanja pruža dvije ili jednu mjernu stanicu za određivanje karakteristika vezanja vezivnih materijala, za sljedeće stavke:

  • Cement prema EN 196 i ASTM C 191
  • Gips prema EN 13279 i ASTM C 472
  • Mort prema EN 480 i ASTM C 807

Uređaj predstavlja kompaktno samostalno rješenje za automatsko određivanje ponašanja podešavanja u skladu sa standardima bez potrebe za vanjskom kontrolom temperature.