Živin porozimetar

Živin porozimetar koristi se za mjerenje poroznosti i raspodjele veličina pora cementnih i drugih materijala. To je brza metoda koja omogućuje dobivanje informacija o strukturi pora. Živinom porozimetrijom može se izmjeriti promjer pora, koji varira od nekoliko nanometara do nekoliko milimetara, ovisno o tlaku koji se koristi za ubrizgavanje žive.

Primjer upotrebe: Analiza pasti s različitim vrstama veziva

Iz distribucije pora u ovisnosti o njihovoj veličini (veličina perkolacije ili veličina vrata pora) vidljivo je da u slučaju mješavine na bazi običnog portlandskog cementa (OPC) ima više većih (˃ 100 nm ) pora, u usporedbi s mješavinama na bazi nano-silicijevog dioksida (nSi) i na bazi letećeg pepela i silikatne prašine (lpH).

Štoviše, postoji razlika u količini gelskih mikropora (˂ 4,5 nm) i mezopora (4,5 – 50 nm) uočenih za tri različite mješavine. Mješavine na bazi veziva s pucolanskim materijalima (nSi i pH) imaju veći postotak pora s rasponom veličine oko 10 nm i nižim. Istraživanje je proveden u projektu NEWFELPRO PHENEMICS.

Primjer uporabe: Analiza betona s aerantom

Korištenjem porozimetra bilo je moguće identificirati učinkovitost uvlačenja zraka. Kemijski dodatak (aerant) rezultirao je povećanjem većih pora u matrici, što je bilo vidljivo u pomicanju vrha u veće pore, u usporedbi sa sustavom bez uvlačenja zraka. Ispitivanja su provedena u sklopu FP7 projekta Anagennisi.